Developerské projekty

Investičný plán

Nákup nákladných automobilov a prevádzkových strojov a prístrojov (2 kusov nákladných automobilov značky Man, jadrovej vŕtačky a stolového sústruhu)

rozpočet 91 614€
Aktuálne výdavky89 384,33€
Zrealizované

Dofinancovanie ÚP zóny Kapitulský dvor

rozpočet 34 757€
Aktuálne výdavky34 757€
Zrealizované

Výmena mantinelov

rozpočet 0€
Aktuálne výdavky18 534€
Zrealizované

Nákup budov, objektov a ich časti

rozpočet 15 100€
Aktuálne výdavky15 100€
Zrealizované

Projektová dokumentácia na nové parkoviská

rozpočet 23 000€
Aktuálne výdavky14 437,8€
Zrealizované

Športové granty

FC Petržalka

23 306,73€

Gymnastické centrum (Slávia UK)

17 122,48€

Školský športový klub B.S.C. Bratislava

13 340,78€

Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel

9 374,50€

Dotácie

OZ Múzeum Petržalského opevnenia

4 500€

Petržalka pre bunkre, bunkre pre Petržalku

OZ Petržalčanka

4 314€

S piesňou starneme pomalšie

DEPAUL SLOVENSKO n.o.

4 203€

Strava pre ľudí bez domova - prvý krok k integrácii

Asociácia pre mládež vedu a techniku

4 131€

Festival vedy a techniky AMAVET 2020