Projekty

Polyfunkčná stavba s dvoma samostatnými objektami a troma prevádzkovými celkami. Má jedno podzemné parkovacie podlažie, štyri nadzemné a jedno ustúpené piate podlažie. V objektoch sa nachádza 55 bytov a občianska vybavenosť – reštaurácia, kancelárske priestory, telocvičňa v prízemnom trakte pozdĺž bulváru.
Príprava projektu
Štyri lávky budú urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta. Návrh prinesie aj riešenie predpolia lávok na oboch brehoch a bude v maximálnej možnej miere rešpektovať tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena.
Súťaž prebieha 2021-02-11
Umiestnenie polyfunkčného komplexu budov s 8 nadzemnými podlažiami, s funkciou náhradného a nájomného bývania a prechodného ubytovania v dvoch etapách. V I. etape doskový objekt bytového domu s dvoma sekciami - nájomné bývanie – náhradné bývanie s občianskou vybavenosťou v parteri. V II. etape – garni hotel, 63 izieb/154 lôžok, vrátane doplnkových funkcií obchodu a služieb v parteri.
Záväzné stanovisko MZ súhlasí 2021-01-25

Investičný plán 2021

Rekonštrukcie ZŠ a MŠ

rozpočet 1 676 980 €

Nákup budov ZSE

rozpočet 1 350 000 €

Zvýšenie kapacít MŠ

rozpočet 891 074 €

Nákup strojov a zariadení - podľa potrieb referátu

rozpočet 365 000 €

Športové granty

FC Petržalka

39 576,66 €

Gymnastické centrum (Slávia UK)

32 203,96 €

Školský športový klub B.S.C. Bratislava

19 301,73 €

Klub modernej gymnastiky Danubia

17 586,35 €

Dotácie

DEPAUL SLOVENSKO n.o.

5 000 €

Strava pre ľudí bez domova z Petržalky

OZ Petržalská hokejbalová liga

5 000 €

Vráťme hokejbal do ulíc

OZ Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars

4 926 €

Športové činnosti a vybavenie BKM Petržalka

OZ Supertrieda

4 855 €

Supertrieda Petržalka