Časová os projektov

Investičný plán 2021

Rekonštrukcie ZŠ a MŠ

rozpočet 1 676 980€
Prenesené predchádzajúcich období
Rekonštrukcia školkských zariadení - 2020
výdavky 454 520,07€
realizuje sa

Nákup budov ZSE

rozpočet 1 350 000€

Zvýšenie kapacít MŠ

rozpočet 891 074€
Prenesené predchádzajúcich období
Rekonštrukcia školkských zariadení - 2020
výdavky 454 520,07€
realizuje sa

Nákup strojov a zariadení - podľa potrieb referátu

rozpočet 365 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Nákup vozidiel a plošiny (žacích strojov s príslušenstvom) - 2020
výdavky 113 075,99€

Nová bežecká dráha a multifinkčné ihrisko na ZŠ Lachova

rozpočet 215 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Revitalizácia športového areálu, multifunkčného ihriska - I. fáza - 2020
výdavky 0€
Realizovať sa bude projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko a dráhu. Prebieha príprava súťaže.

Športové granty

FC Petržalka

39 576,66€

23 306,73 (2020)

Gymnastické centrum (Slávia UK)

32 203,96€

17 122,48 (2020)

Školský športový klub B.S.C. Bratislava

19 301,73€

13 340,78 (2020)

Klub modernej gymnastiky Danubia

17 586,35€

9 026,02 (2020)

Dotácie

OZ Petržalská hokejbalová liga

5 000€

Vráťme hokejbal do ulíc

DEPAUL SLOVENSKO n.o.

5 000€

Strava pre ľudí bez domova z Petržalky

4 203 (2020)

OZ Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars

4 926€

Športové činnosti a vybavenie BKM Petržalka

3 265 (2020)

OZ Supertrieda

4 855€

Supertrieda Petržalka