Športové granty

FC Petržalka

23 306,73€

Gymnastické centrum (Slávia UK)

17 122,48€

Školský športový klub B.S.C. Bratislava

13 340,78€

Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel

9 374,50€

Klub modernej gymnastiky Danubia

9 026,02€

MŠK Iskra Petržalka

8 783,54€

Rekreačný beh

8 014,47€

Hockey club Petržalka 2010

7 034,93€

ŠK Juventa Bratislava

3 996,55€

Dotácie

OZ Múzeum Petržalského opevnenia

4 500€

Petržalka pre bunkre, bunkre pre Petržalku

OZ Petržalčanka

4 314€

S piesňou starneme pomalšie

DEPAUL SLOVENSKO n.o.

4 203€

Strava pre ľudí bez domova - prvý krok k integrácii

Asociácia pre mládež vedu a techniku

4 131€

Festival vedy a techniky AMAVET 2020

OZ Hájenka

4 128€

DFS Hájenka - 32. sezóna

OZ TK Petržalka

4 000€

Pravidelný šport deťom

OZ Pedál

3 681€

PumpPark Petržalka - dokončenie prestavby areálu

Slávia Ekonomická univerzita Bratislava

3 681€

Podpora činnosti družstva žien Slávie Ekonomická univerzita Bratislava

OZ Ulita

3 600€

Aktivity komunitného centra Kopčany

OZ B-S-6 Vrba

3 408€

Obnova a revitalizácia historického objektu vojenského múzea B-S 6 Vrba

OZ DOMKA

3 330€

Hudbou zahnať smútok a strach

Športová škola KARATE BRATISLAVA

3 275€

S kimonom bez hraníc!

OZ Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars

3 265€

Športové vybavenie BKM Petržalka

OZ Konduktor

3 026€

Interaktívna mapa petržalských obchodov a služieb

IMPULZ

2 789€

Kontakt s hlinou - cesta k sebe a iným

OZ Slovakia Karting Club

2 474€

Účasť na Sodi world series (svetové finále)

OZ Bratislavský chlapčenský zbor

2 423€

Letná hudobná škola

OZ Spoločnosť priateľov športu

2 344€

Repelend

OZ Deti na štarte

2 343€

Detský atletický štvorboj s Gepardom 2020

Martin Lukáč s.r.o

1 929€

Martin Lukáč - mural v Petržalke

OZ KASPIAN

1 980€

Komunita štyri krát inak

OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

1 786€

Remeslo má zlaté dno

OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šustekova 33

1 662€

Hravo a bezpečne na ihrisku

OZ STOPA SLOVENSKO

1 582€

Integrácia Petržalka 2020

OZ ODYSEUS

646€

Pomoc ohrozeným komunitám v čase šírenia vírusu COVID 19

ABCedu pre vzdelanie

498€

Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi

OZ Presadíme

0€

Projekt Marsilius - Slnko a očista