Športové granty

FC Petržalka

23 306,73€

Gymnastické centrum (Slávia UK)

17 122,48€

Školský športový klub B.S.C. Bratislava

13 340,78€

Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel

9 374,5€

Klub modernej gymnastiky Danubia

9 026,02€

MŠK Iskra Petržalka

8 783,54€

Rekreačný beh

8 014,47€

Hockey club Petržalka 2010

7 034,93€

ŠK Juventa Bratislava

3 996,55€

Dotácie

OZ Múzeum Petržalského opevnenia

4 500€

OZ Petržalčanka

4 314€

DEPAUL SLOVENSKO n.o.

4 203€

Asociácia pre mládež vedu a techniku

4 131€

OZ Hájenka

4 128€

OZ TK Petržalka

4 000€

OZ Pedál

3 681€

Slávia Ekonomická univerzita Bratislava

3 681€

OZ Ulita

3 600€

OZ B-S-6 Vrba

3 408€

OZ DOMKA

3 330€

Športová škola KARATE BRATISLAVA

3 275€

OZ Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars

3 265€

OZ Konduktor

3 026€

IMPULZ

2 789€

OZ Slovakia Karting Club

2 474€

OZ Bratislavský chlapčenský zbor

2 423€

OZ Spoločnosť priateľov športu

2 344€

OZ Deti na štarte

2 343€

Martin Lukáč s.r.o

1 929€

OZ KASPIAN

1 980€

OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

1 786€

OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šustekova 33

1 662€

OZ STOPA SLOVENSKO

1 582€

OZ ODYSEUS

646€

ABCedu pre vzdelanie

498€

OZ Presadíme

0€