Športové granty

FC Petržalka

0 €

39 576,66 € (rok 2021)

23 306,73 € (rok 2020)

MŠK Iskra Petržalka

0 €

16 285,2 € (rok 2021)

8 783,54 € (rok 2020)

ŠK Juventa Bratislava

0 €

5 342,75 € (rok 2021)

3 996,55 € (rok 2020)

Gymnastické centrum (Slávia UK)

0 €

32 203,96 € (rok 2021)

17 122,48 € (rok 2020)

Rekreačný beh

0 €

12 644,18 € (rok 2021)

8 014,47 € (rok 2020)

Klub modernej gymnastiky Danubia

0 €

17 586,35 € (rok 2021)

9 026,02 € (rok 2020)

Športová škola Karate Bratislava

0 €

15 021,88 € (rok 2021)

3 275 € (rok 2020)

Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel

0 €

13 492,04 € (rok 2021)

9 374,5 € (rok 2020)

Školský športový klub B.S.C. Bratislava

0 €

19 301,73 € (rok 2021)

13 340,78 € (rok 2020)

Hockey club Petržalka 2010

0 €

15 421,23 € (rok 2021)

7 034,93 € (rok 2020)

Dotácie

OZ Supertrieda

0 €

4 855 € (rok 2021)

OZ Sportsclub FunnyDance

0 €

2 039 € (rok 2021)

OZ Moonshine camp

0 €

3 260 € (rok 2021)

OZ KASPIAN

0 €

1 980 € (rok 2020)

Martin Lukáč s.r.o

0 €

1 929 € (rok 2020)

OZ Jeden23223

0 €

1 904 € (rok 2021)

OZ Otvorená lodenica

0 €

4 613 € (rok 2021)

OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

0 €

4 565 € (rok 2021)

1 786 € (rok 2020)

OZ Spoločnosť priateľov športu

0 €

2 344 € (rok 2020)

OZ Deti na štarte

0 €

2 343 € (rok 2020)

Asociácia pre mládež vedu a techniku

0 €

4 131 € (rok 2020)

IMPULZ

0 €

2 789 € (rok 2020)

OZ Petržalská hokejbalová liga

0 €

5 000 € (rok 2021)

OZ Rodičovské združenie – Borkáčik

0 €

4 493 € (rok 2021)

OZ Slovakia Karting Club

0 €

2 474 € (rok 2020)

Športová škola KARATE BRATISLAVA

0 €

3 275 € (rok 2020)

DEPAUL SLOVENSKO n.o.

0 €

5 000 € (rok 2021)

4 203 € (rok 2020)

OZ SRRZ RZ pri MŠ Lachova 31

0 €

4 484 € (rok 2021)

OZ Bratislavský klub slalomových a zjazdových vodákov

0 €

1 729 € (rok 2021)

OZ Ulita

0 €

3 600 € (rok 2020)

OZ Múzeum Petržalského opevnenia

0 €

3 274 € (rok 2021)

4 500 € (rok 2020)

OZ Konduktor

0 €

3 026 € (rok 2020)

BE COOL

0 €

1 030 € (rok 2021)

Slávia Ekonomická univerzita Bratislava

0 €

3 681 € (rok 2020)

OZ B-S-6 Vrba

0 €

3 408 € (rok 2020)

OZ TK Petržalka

0 €

4 191 € (rok 2021)

4 000 € (rok 2020)

OZ Bratislavský chlapčenský zbor

0 €

2 423 € (rok 2020)

OZ DOMKA

0 €

878 € (rok 2021)

3 330 € (rok 2020)

OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šustekova 33

0 €

1 662 € (rok 2020)

OZ #Som Petržalčan

0 €

2 020 € (rok 2021)

OZ Tenisová akadémia Edmund Pavlík

0 €

1 893 € (rok 2021)

OZ Petržalčanka

0 €

4 314 € (rok 2020)

OZ Pedál

0 €

3 681 € (rok 2020)

OZ ODYSEUS

0 €

646 € (rok 2020)

OZ Stolnotenisový klub štadión

0 €

2 089 € (rok 2021)

OZ STOPA SLOVENSKO

0 €

2 413 € (rok 2021)

1 582 € (rok 2020)

OZ Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars

0 €

4 926 € (rok 2021)

3 265 € (rok 2020)

OZ Hájenka

0 €

3 231 € (rok 2021)

4 128 € (rok 2020)

OZ Presadíme

0 €

0 € (rok 2020)

ABCedu pre vzdelanie

0 €

4 312 € (rok 2021)

498 € (rok 2020)

OZ Záhrada Dvory

0 €

2 800 € (rok 2021)