Plán obnovy verejných detských ihrísk

Obvod 1
Obvod 2
Obvod 3
Obvod 4
Obvod 5
Obvod 6

Petržalka má v súčasnosti v správe 55 verejných detských ihrísk (VDI). Na základe výsledkov revíznej správy, by takmer všetky ihriská (okrem troch) neprešli povinnou pravidelnou kontrolou. Z uvedeného dôvodu bude potrebné pristúpiť k postupnej obnove 55 VDI

Harmonogram vychádza z predpokladu, že ročne bude potrebné vyčleniť financie v odhadovanej výške 400-500 tis. eur na revitalizáciu 12 DI (2 DI v každom volebnom obvode). Priemerná odhadovaná suma na kompletnú obnovu jedného VDI je 40-50 tis. eur s DPH, pričom konečnú sumu ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré sa líšia pri jednotlivých VDI: materiál herných prvkov, veľkosť areálu/počet herných prvkov, úprava dopadovej plochy, keďže niektoré detské ihriská majú po celej ploche iba asfalt. Priemerná suma na obnovu jedného VDI v prípade, že niektoré herné prvky bude možné opraviť a nebude potrebná ich výmena za nové, bude nižšia ako odhadovaných 40-50 tis. eur s DPH.

Rekonštrukcie v roku 2021

Wolkrova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 1

Pečnianska

výstavba nového ihriska
pre 0 - 14r deti
obvod 1

Vavilovova

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 1

Markova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 2

Fedinova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 2

Hrobákova

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 3

Lachova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 3

Haanova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 4

Mamateyova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 4

Holíčska

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 5

Šintavská

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 5

Jasovská

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 6

Šášovská

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 6

Rekonštrukcie v roku 2022

Gercenova

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 1

Gercenova GIB

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 1

Kopčianska

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 1

Andrusovova

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 2

Ševčenkova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 2

Gessayova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 3

Furdekova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 3

Medveďovej

rekonštrukcia
pre 0 - 14r + street workout
obvod 4

Jankolova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 4

Starhradská

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 5

Budatínska

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 5

Bzovícka

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 6

Žehrianska

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 6

Rekonštrukcie v roku 2023

Zadunajská

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 1

Harmanecká

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 1

Černyševského 7

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 1

Prokofievova

rekonštrukcia
pre 10 - 14r deti
obvod 2

Ambroseho

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 3

Hrobákova 1

rekonštrukcia
pre 10 - 14r deti
obvod 3

Pankúchova

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 4

Mamateyova 28

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 4

Budatínska 25

rekonštrukcia
pre 10 - 14r deti
obvod 5

Smolenická 8

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 5

Šášovská JAMA

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 6

Krásnohorská

zmena na street workout
obvod 6

Rekonštrukcie v roku 2024

Černyševského 9

rekonštrukcia
pre 10 - 14r deti
obvod 1

Nobelovo nám.

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 1

Kapicova

zrušenie ihriska
obvod 1

Pifflova

zrušenie ihriska
obvod 1

Rovniakova

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 3

Bradáčova

výstavba nového ihriska
pre 10 - 14r deti
obvod 3

Osuského

zrušenie alebo street workout
obvod 3

Mlynarovičova

zrušenie alebo street workout
obvod 4

Topoľčianska

rekonštrukcia
pre 0 - 14r deti
obvod 5

Smolenická 1

rekonštrukcia
pre 10 - 14r deti
obvod 5

Znievska 8

rekonštrukcia
pre 0 - 10r deti
obvod 5

Znievska 9

výstavba parkoviska
obvod 5

Budatínska 41

zrušenie ihriska
obvod 5