Investičné plány

rozpočet 6 185 293 €
Realizuje sa
26 projektov
Aktuálne výdavky 0 €
rozpočet 3 307 779 €
Zrealizované
7 projektov
Aktuálne výdavky 172 213 €
Realizuje sa
15 projektov
Aktuálne výdavky 672 559 €
Odložené
5 projektov
Aktuálne výdavky 0 €
Zrušené
4 projekty
Aktuálne výdavky 0 €