Investičné plány

rozpočet 6 185 293€
Zrealizované
0 projektov
Aktuálne výdavky 0€
Realizuje sa
26 projektov
Aktuálne výdavky 0€
Odložené
0 projektov
Zrušené
0 projektov
rozpočet 3 307 779€
Zrealizované
7 projektov
Aktuálne výdavky 172 213,13€
Realizuje sa
15 projektov
Aktuálne výdavky 672 559,48€
Odložené
5 projektov
Zrušené
4 projekty