Investičné plány

rozpočet 3 307 779€
Zrealizované
7 projektov
Aktuálne výdavky172 213,13€
Realizuje sa
15 projektov
Aktuálne výdavky672 559,48€
Odložené
5 projektov
Zrušené
4 projekty