Polyfunkčný súbor Acord - Matador

aktualizované: 2021-05-05
Predložená dokumentácia rieši: umiestnenie polyfunkčného komplexu – 4-och viacpodlažných objektov/polyfunkčných domov A1, A2, A3, A4 na mieste asanovaných zdevastovaných jestvujúcich objektov skladov a administratívnej budovy pôvodného výrobného areálu Matador. Vo vnútrobloku riešeného územia sú navrhnuté zariadenia na oddych a trávenie voľného času. V objektoch je situovaných 9 obchodných priestorov, 12 služobných bytov, prenajímateľné priestory nevýrobných služieb – skladové a technické priestory, ateliéry, tvorivé dielne, a iné (24 obyvateľov bytov, 174 zamestnancov a 60 návštevníkov).