Panónska-Budatínska – čerpacia stanica pohonných hmôt

aktualizované: 2021-04-03
Návrh predstavuje čerpaciu stanicu pohonných hmôt s dvomi obojstranne prístupnými stojanmi na tankovanie pre 4 autá súčasne a to na spevnenej ploche, prekrytej oceľovo-betónovou konštrukciou s krytinou vo výške + 6,000 m. Na ňu nadväzuje jednopodlažný obslužný objekt 2 s plochou strechou a atikou vo výške + 4,500 m, ktorý slúži na predaj pohonných hmôt, auto-doplnkov a občerstvenia a poskytuje priestory pre hygienické zariadenie, zázemie pre zamestnancov a sklad. Čerpacia stanica je dopravne napojená na komunikáciu, ktorá je spojnicou Budatínskej ulice a Panónskej cesty.