Polyfunkčný dom na Humenskom námestí

aktualizované: 2020-06-23
Novostavba polyfunkčného domu s 1 podzemným a 4 nadzemnými podlažiami, s 2 priestormi obchodu a služieb, komunitnými priestormi, administratívnymi priestormi pre 23 zamestnancov (9 nebytových priestorov) a 27 bytmi. Dopravná obsluha objektu bude zabezpečená po jestvujúcich miestnych komunikáciách a parkovisku (Jasovská ul., Humenské nám). Súčasťou riešenia je aj nové parkovanie - v garáži na 1. podzemnom podlaží 26 státí s obsluhou autovýťahom s obojstranným vjazdom, pod budovou na úrovni 1. nadzemného podlažia (4 státia) a na vonkajšom parkovisku (24 státí), z čoho je 7 státí náhradou za stavbou zabraté jestvujúce parkovacie miesta.