Polyfunkčný dom Tematínska

aktualizované: 2019-02-07
Rekonštrukcia, prestavba a nadstavba v súčasnosti 2-podlažného objektu (pôvodná funkcia školstvo a vzdelávanie) na 3-podlažný polyfunkčný objekt (prechodné ubytovanie – 27 apartmánov a bývanie – 12 b. j.), s dopravným pripojením na priľahlú zaslepenú miestnu komunikáciu Tematínska ulica. Súčasťou dopravného riešenia stavby je aj riešenie statickej dopravy - parkovisko na teréne (37 státí) a parkovanie v hromadnej garáži na 1.NP (13 státí)