Polyfunkčný objekt Septimo II - Offices

aktualizované: 2020-11-23

Výstavba polyfunkčného päť podlažného objektu s dvomi podzemnými a s tromi nadzemnými podlažiami, kde 3.NP je uskočené. Podzemné podlažia slúžia ako garáž a príslušenstvo (sklady a technické priestory), na 1.NP sú navrhnuté obchodné priestory a na 2. – 5.NP sú navrhnuté byty – 20 bytových jednotiek. Objekt je mierne členitého pôdorysu s celkovými rozmermi 15,75 x 23,80 m. Pôdorysne majú podlažia mierne odlišné rozmery.

Dopravný prístup je riešený priamym vjazdom z priľahlej komunikácie komunikáciu Údernícka ul. Statická doprava je riešená v podzemných podlažiach objektu a na teréne na vlastnom pozemku. Predložené riešenie je predmetom II. etapy projektu, pričom I. etapa (susedný objekt), ktorá je jeho súčasťou nebola predložená na posúdenie hlavnému mestu SR Bratislava.