Polyfunkčný objekt Tematínska

aktualizované: 2021-04-20

Polyfunkčná stavba s dvoma samostatnými objektami a troma prevádzkovými celkami. Má jedno podzemné parkovacie podlažie, štyri nadzemné a jedno ustúpené piate podlažie. V objektoch sa nachádza 55 bytov a občianska vybavenosť – reštaurácia, kancelárske priestory, telocvičňa v prízemnom trakte pozdĺž bulváru.

V parteri polyfunkčných objektov sa nachádza správa parku, materská škôlka pre 36 detí, dva kancelárske priestory, tri zubné ambulancie, zubný technik. Na ustúpenom podlaží severovýchodného objektu je celoročný wellness klub s vnútorným bazénom, saunami a vírivými vaňami. Súčasťou polyfunkčnej stavby sú aj verejné funkcie vo väzbe na vodnú plochu Veľký Draždiak - bulvár pre peších, promenáda, umelý potok, dažďová záhrada, komunitná záhrada, pláž so zázemím, mólo, oddychová lúka s ohniskom, vnútroblokový park, tri detské ihriská, amfiteáter pre drobné podujatia a stanovisko bike sharing.

Stavba je dopravne pripojená na jestvujúce komunikácie v území - Tematínska ulica popri Chorvátskom ramene s následným pripojením cez premostenie Chorvátskeho ramena na Jantárovú cestu a účelová prístupová komunikácia susedného hotela s následným pripojením na Antolskú ulicu.

Statická doprava (130 parkovacích miest) je riešená v spoločnej integrovanej hromadnej garáži (1 vjazd zo smeru od Jantárovej cesty a 1 vjazd zo smeru od Antolskej ulice), 18 verejných parkovacích miest je umiestnených ako kolmé parkovanie pri jestvujúcej komunikácii - úseku Tematínskej ulice, vedenej ku vodnej ploche Veľkého Draždiaka.