Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební

aktualizované: 2020-06-06