Projekt revitalizácie Námestia Republiky

aktualizované: 2020-07-14
V súčasnosti sa spevnená časť námestia využíva na spoločenské a kultúrne podujatia mestskej časti. Už tradične sa tu konajú navštevované Petržalské vianočné trhy. Plocha bývalého parkoviska susediaca s Chorvátskym ramenom slúži ako spomínaný skatepark. Priestor námestia však nemá jasne zadefinovanú funkciu a využitie. Výsledkom je do značnej miery zdevastované a chátrajúce územie, poškodzované vandalmi. Aj obyvatelia ho vnímajú ako zanedbané. No jeho poloha, veľkosť i pomerne jednoduchý prístup k elektrickému napojeniu mu poskytujú veľký potenciál do budúcnosti, napríklad na organizovanie ďalších spoločenských a kultúrnych podujatí.