Samoobslužná autoumyváreň, Petržalka Juh

aktualizované: 2020-11-05

Predložená dokumentácia rieši: umiestnenie objektu samoobslužnej autoumyvárne pre osobné autá – 2 nepodpivničené jednopodlažné objekty, (spolu 8 umývacích boxov, kapacita 200 vozidiel/deň), vrátane zásobníka propánu, odstavných priestorov a komunikačných priestorov. V rámci riešeného areálu sa nachádza aj plocha, určená pre umiestnenie stavby čerpacej stanice pohonných hmôt, ktorá je však riešená samostatnou dokumentáciou a bude predmetom samostatného posudzovania.

Dopravná obsluha areálu je navrhnutá po účelových komunikáciách riešeného areálu s dopravným pripojením (vjazdom/výjazdom) na priľahlú obslužnú komunikáciu v území Južného mesta – zóna A ( Labutia ulica), s následným pripojením na Panónsku cestu.