Samoobslužná čerpacia stanica PHM, Petržalka Juh

aktualizované: 2020-11-22
Samoobslužná čerpacia stanica pohonných hmôt pre osobné autá (2 dvojproduktové stojany), navrhnutá ako samostatná stavba s dopravnou väzbou na súbežne posudzovanú stavbu „samoobslužná autoumyváreň“ t. j. s dopravnou obsluhou, využívajúcou účelové komunikácie areálu „samoobslužná autoumyváreň“ s dopravným pripojením (vjazdom/výjazdom) na priľahlú obslužnú komunikáciu v území Južného mesta – zóna A (Labutia ulica), s následným pripojením na Panónsku cestu. Údaje k zámeru v zmysle predloženej dokumentácie, spracovanej a potvrdenej subjektom odborne spôsobilým (Ing. Ján Virostko, 11/2019).