Samoobslužná autoumyváreň Panónska cesta, Bratislava

Časová os

Predložená dokumentácia rieši: umiestnenie novostavby samostatne stojacej samoobslužnej autoumyvárne. Prevádzka je dispozične rozčlenená na 7 prevádzkových priestorov; 5 priestorov na samoobslužné umývanie (5 boxov), jeden umývací portál a priestor, kde bude umiestnená technológia umyvárne. Počet státí na samoobslužné umývanie je 5 + 1 a počet státí na čistenie interiérov je 3.

Vnútroareálové spevnené plochy budú riešené ako pojazdná plocha do 3,5 t s krytom z betónovej zámkovej dlažby hr. 80 mm, ohraničená cestnými obrubníkmi, ktorú bude čiastočne lemovať zatrávnená plocha. Doplnkovou funkciou sú dva ostrovčeky vybavené doplnkovými zariadeniami na čistenie interiérov pre automobily s tromi parkovacími miestami. Predpokladaná projektovaná umývacia kapacita linky je 2 autá za hodinu, čo pri pracovnej dobe 8 hod. za deň a 360 pracovných dňoch predstavuje cca 5760 áut za rok. Nakoľko prevádzka je závislá od požiadaviek zákazníkov, môže skutočná kapacita autoumyvárne byť rozdielna. Dopravná obsluha areálu je riešená po účelových komunikáciách priľahlej ČSPL Lukoil, bez zmeny nadradeného dopravného pripojenia na Panónsku cestu

← Home