Polyfunkčný dom SMART muchovo

aktualizované: 2021-07-19
Predložená dokumentácia rieši: umiestnenie novostavby polyfunkčného objektu s 9-timi nadzemnými a 1 podzemným podlažím. Polyfunkčný dom je umiestnený na parcelách investora, na ktorých sa momentálne nachádzajú budovy určené na asanáciu. V súčasnosti uzavretý a oplotený areál sa po realizácii zámeru stane súčasťou verejného priestoru a doplní tak uličnú mestskú zástavbu. Popri krátkodobom parkovaní na teréne počíta zámer s vybudovaním podzemnej garáže. Parter tvorí spojitú obdĺžnikovú podnož pre dva 8-podlažné bloky A a B. Veže sú ukončené ustupujúcim podlažím na 9.nadzemnom podlaží. Parter je určený prioritne na funkciu obchodu, služieb a jeho súčasťou je spoločenská sála pre cca 120 osôb. Taktiež sú tu pridružené priestory skladov, technické miestnosti a komunikačné jadrá s recepciami pre nebytové apartmánové priestory. Veža A je funkčne rozdelená na apartmánový dom na 2. a 3. podlaží a bytový dom na ostatných podlažiach. Veža B je apartmánovým domom. Strešné plochy sú zazelenené a využívané ako terasy.