Šrobárovo námestie

Časová os

Rozpočet

Revitalizácia - Šrobárovo námestie

rozpočet 196 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Participatívny výskum na Nám. Republiky a Šrobárovom námestí - 2020
výdavky 8 200€
Mestská časť plánuje v priestore Šrobárovho námestia vysadiť približne 50 stromov. Ďalšie úpravy verejného priestoru sa týkajú rekonštrukcie chodníkov. Súčasťou bude aj ich rozšírenie. Následne pôjde o výmenu mobiliáru (lavičky, koše). Pribudne psí výbeh na odhľahlejšom pozemku, pitná fontánka a street-workoutové ihrisko v areály školy. V ďalšej etape je naplánovaná obnova tartanovej dráhy. Cieľom celej revitalizácie námestia je zachovanie najmä parkového charakteru. Na stretnutí svoje námietky predostreli občania z priľahlého bytového domu so zástupcami mestskej časti, ktorí požadovali vynechanie pavilónu z projektovej dokumentácie.

← Home