Šrobárovo námestie

aktualizované: 2021-01-07
Mestská časť plánuje v priestore Šrobárovho námestia vysadiť približne 50 stromov. Ďalšie úpravy verejného priestoru sa týkajú rekonštrukcie chodníkov. Súčasťou bude aj ich rozšírenie. Následne pôjde o výmenu mobiliáru (lavičky, koše). Pribudne psí výbeh na odhľahlejšom pozemku, pitná fontánka a street-workoutové ihrisko v areály školy. V ďalšej etape je naplánovaná obnova tartanovej dráhy. Cieľom celej revitalizácie námestia je zachovanie najmä parkového charakteru. Na stretnutí svoje námietky predostreli občania z priľahlého bytového domu so zástupcami mestskej časti, ktorí požadovali vynechanie pavilónu z projektovej dokumentácie.