Urban E

aktualizované: 2020-07-05

Medzinárodný projekt URBAN-E je zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy, na znižovanie znečistenia ovzdušia v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave.

V rámci navrhovaného projektu sa v mestách Bratislava, Ľubľana a Záhreb postaví celkom 167 nabíjacích staníc pre elektromobily z toho 144 ks na striedavý prúd AC (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 23 ks rýchlonabíjacích staníc na jednosmerný prúd DC (doba nabitia cca. 20 minút). Pre mesto Bratislava je z toho naplánovaných 50 ks AC a 5 ks DC staníc, ktorých inštaláciu zabezpečí kompletne Západoslovenská energetika. Nabíjacie stanice budú spĺňať všetky zodpovedajúce štandardy nabíjania (CCS, CHAdeMO, Typ 2) a budú plne interoperabilné v rámci slovenskej aj celoeurópskej siete nabíjacích staníc. Zabezpečí sa tak okrem iného aj bezproblémové nabíjanie elektromobilov prichádzajúcich do hlavného mesta zo zahraničia.