Výťahové parkovacie domy

Investičný zámer prebieha
Zámer budovania výťahových parkovacích domov spoločnosťou UpDown Parking v Petržalke.

← Home